Förstasida | Varför Algarve? Arrangemang Objekt att köpa | Objekt att hyra | Om oss | Kontakta oss
Varför anlita oss?Vad kan vi hjälpa till med?Omdömen från deltagare

Varför anlita oss för företagskonferensen eller det privata arrangemanget?

Stort lokalt kontaktnät

Med vår erfarenhet av Algarve, våra kunniga samarbetspartner, våra kompetenta kontaktpersoner inom olika områden och vår höga servicenivå, kan Du med förtroende anlita oss och känna trygghet i varje del av det uppdrag Du ger oss. Våra utförliga undersökningar inför varje uppdrag gör också att vi alltid ger Dig högsta möjliga värde för Dina kostnader.

All kommunikation på svenska

Så Du kan anlita oss dels för att vi rent praktiskt medverkar till att genomföra arrangemanget, dels för att Du enbart har en svensk samtalspartner. Till oss kan Du ställa frågor och få information och råd på svenska. Det är naturligtvis en mycket stor fördel jämfört med att enbart förhandla med portugisiska arrangörer på engelska - ett andrahandsspråk både för Dig samt den inhemske motparten, vilket kan medföra såväl nyansskillnader som tolkningsproblem, och i värsta fall rena missuppfattningar och missförstånd. Och en svensk arrangör som sköter verksamheten från Sverige kan inte genomföra sina åtaganden med samma perfektion som den som bedriver sin verksamhet i Portugal, vilket är ytterligare ett argument för Dig att anlita vårt företag.

Känner till trakten

Vi blir en viktig partner för Dig. Vi känner personligen till trakten. Vi anlitar endast seriösa personer som vi har anledning att känna förtroende för och som vi har fått goda rekommendationer om. Vårt samarbete bygger på trygga avtal . Vi väljer främst svenska samarbetspartner om sådana finns då det upplevs som en bättre service av våra kunder. Vi har om möjligt egen svensktalande personal på plats.